Consulting & Contracting Services

Take a look at our Consulting &
Contracting Services

We offer geological expertise for short- or long-term consulting relationships.
Our expertise includes areas such as:

 • Core Logging
 • Planning and supervising sampling
 • Petrographic work
 • Exploration targeting
 • Sample and data revision
 • 3D modeling
 • GIS
 • Python Programming
 • Data Processing
 • Analytics, and Visualization
 • Workflow Automations
 • Other Scripts
 • SQL
 • Data Tools and Workflow Development

Asbestos and Fibrous Minerals Consulting

Mikronia Consulting offers consulting services in asbestos and fibrous mineral matters. We have experience in managing asbestos risks, asbestos and fibrous mineralogy, asbestos analytics, and related measurements and microscopy.

Often in mining industry projects, it is necessary to investigate the possible presence of asbestos in the mining area, aiming to anticipate potential fibrous mineral occurrences that may affect production.

Kaivosgeologia ja malminetsintä - Mikronia

Palveluihimme sisältyvät muun muassa:

Asbestipotentiaalin esiselvityksissä tutustutaan olemassa olevaan aineistoon, jonka pohjalta arvioidaan mahdollisten asbestimineraalien esiintymistä.

Asbesti- ja kuitukartoituksissa tutkittava alue kartoitetaan asbestimineraalien ja niihin liittyvien rakenteiden osalta silmämääräisesti sekä laboratorioanalytiikan avulla (esim SEM, XRD). Kartoitus voi tapahtua kallion paljastetusta pinnasta tai esimerkiksi kairasydännäytteistä.

Voimme auttaa tarvittaessa asbestiriskien hallinnan suunnittelussa.

Voimme auttaa suunnittelemaan käytännöt louhittavan kallioperän seurantaan ja suorittaa mikroskopointia mobiilisti paikan päällä kairareijistä tai tuotantoporauksessa syntyneistä soijasta.

Koulutamme yhtiönne henkilöstön asbestin tunnistamisessa ja muissa asbestiin liittyvissä asioissa.

Asbestos Risk Management Guidelines for Mines

In 2016, the Finnish Institute of Occupational Health published the ”Asbestos Risk Management Guidelines for Mines”, in which Petri from Mikronia Consulting as one of the authors. According to the guidelines, before starting excavation, it is advisable to assess the asbestos and fibrous potential of the area to be excavated to ensure safe working conditions. 

Also, during excavation, the material being excavated should be monitored for possible asbestos or fibrous occurrences. Mikronia Consulting has years of experience with various asbestos and fibrous minerals. We are happy to offer our assistance in asbestos and fibrous matters related to your project!

Ask me more about our Consulting Services

We offer geological expertise for short- or long-term consulting relationships.

Petri aho - Mikronia
Contact:

Petri Aho 
Consultant, Founder

+358 44 025 0480
info@mikronia.fi