Datapalvelut

“New discoveries are buried in old data”

Datatyökalut

Rakennamme asiakkaillemme tilauksesta erilaisia datatyökaluja ja automaatioita helpottamaan ja keventämään geologisia työtehtäviä. Voimme räätälöidä tarpeisiinne ratkaisuja sujuvoittamaan/automatisoimaan käytännön työtä ja rutiineja sekä auttaa luomaan uudenlaista näkökulmaa ja uusia oivalluksia erilaisten visualisointien ja data-analytiikan avulla. 

Erilaiset automatisoinnit ja datatyökalut ovat helposti räätälöitävissä vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Voimme kehittää työkalun projektiinne täysin nollasta, tai voitte valita jonkin meidän valmiista tai kehitteillä olevista työkaluista ja sorvaamme sen teille sopivaksi. Mikronia Consultingilta löytyy osaamista visualisointien, dashboardien sekä raportoinnin automaatioiden rakentamiseen muun muassa seuraavien työkalujen avulla:

 • Python
 • SQL
 • Power BI
 • Access
 • Excel

Drilling Dashboard

Drilling Dashboard on timanttikairauksien valvontaan kehitetty datatyökalu, joka kokoaa yhteen näytteenottokairauksiin liittyvän olennaisen tiedon visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Helposti asiakkaan tarpeisiin räätälöitävissä oleva sovellus helpottaa kairauksien valvontaa, suunnittelua, ennakointia, raportointia sekä mahdollistaa valvontaan liittyvien toisteisten työtehtävien automatisoinnin. 

Drilling Dashboard voidaan ohjelmoida lukemaan dataa asiakkaan omista tietokannoista/tiedostoista tai asiakas saa halutessaan Dashboardin mukaan liitetyn tietokannan.

Drilling Dashboard on osa kehitteillä olevaa Drilling Manager -kairauksenvalvontajärjestelmää.

Data - mikronia

Muut datapalvelut

Mikronia Consultingilta löytyy osaamista Python ohjelmointikielellä tapahtuvasta tiedon käsittelystä, analysoinnista sekä visualisoinnista. Dataan liittyviä toimeksiantoja voivat olla esimerkiksi:

 • Erilaiset visualisoinnit, kuten esimerkiksi:
  • Dashboardit
  • Heatmapit
  • Tilastolliset plotit
  • 3D plotit
 • Korrelaatioiden, trendien ja anomalioiden tarkastelu
 • Historiallisen datan käsittely ja järjestäminen
 • Visualisointiin ja datan analysointiin liittyvien työkalujen kehitys
 • Toisteisten työtehtävien automatisointi

Konsultointipalvelut

Tarjoamme geologista osaamista lyhyt- tai pidempikestoisiin konsultointisuhteisiin.
Petri aho - Mikronia
Ota yhteyttä

Petri Aho 
Konsultti, perustaja

044 025 0480
info@mikronia.fi