Etusivu2020-11-20T10:25:42+02:00

Sisäilmatutkimus & mikroskopia Mikronia Oy

Mikroskopiapalvelut sisäilmatutkimuksiin

Tarjoamme sisäilmatutkimuksia palvelevia, korkeatasoisia mikroskopiapalveluita Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä koko Suomen alueella. Olemme erikoistuneet vaativiin pölyn koostumuksellisiin analyyseihin, hiukkastunnistuksiin sekä asbesti- ja kuituanalyyseihin. Laboratoriomme sijaitsee Espoon Laajalahdessa ja analyysitoimintamme kattaa koko Suomen.

Mikroskopiapalvelut kuntotutkimuksiin

Tarjoamme betonirakenteiden kuntotutkimuksiin ohuthie- ja pintahietutkimuksia betonista, tiilestä sekä laastista. Tuotamme tutkimuksista laadukkaat ja selkeät raportit nopealla toimitusajalla ja yksilöllisellä palvelulla. Meiltä myös palvelut esimerkiksi luonnonkiviaineksen alkalikiviainesreaktion (AKR) potentiaalin arviointiin sekä muut petrografiset ja mineralogiset tutkimukset.

Sisäilmatutkimus ja kohdekäynnit – Helsinki, Espoo, Vantaa

Vaikeissa sisäilmatapauksissa teemme sisäilmatutkimuksien ja teollisuuden prosessien tueksi kohdekäyntejä, joissa suoritamme kontaminaatiolähteiden selvityksiä sekä tutkimme hiukkasmaisten epäpuhtauksien levinneisyyttä ja lähteitä. Pyrimme vastaamaan kysymyksiin ”Mitä tämä on ja mistä se tulee?” Kohdekäynti poistaa informaatiokatkokset näytteenottajan ja analysoijan välillä, jolloin saadaan paras mahdollinen tieto epäpuhtauksien lähteistä, ja yksilöitynä kyseiselle tilalle. Kohdekäyntejä suoritamme Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla sekä niiden lähiympäristöissä.

Palvelut

Pölynkoostumus­analyysit

Teemme pölynkoostumusanalyysejä valomikroskooppisesti sekä elektronimikroskooppisesti. Monipuoliset mikroskopointitekniikat mahdollistavat analyysipalvelun laajuuden valinnan tarpeen mukaisesti.

Tutustu palveluun

Asbestianalyysit

Teemme asbestianalyysejä rakennusmateriaaleista, pyyhintäpölyistä sekä kiviaineksesta. Tutkimukset suorittaa mineralogiaan erikoistunut geologi. Analyysitekniikoina käytämme valomikroskopiaa ja elektronimikroskopiaa

Tutustu palveluun

Teolliset mineraali­kuidut

Teollisten mineraalikuitujen analyyseihimme kuuluvat pitoisuuden laskeminen geeliteipiltä, kuitujen esiintymisen arviointi pintapölyssä sekä kuitutyypin määrittäminen elektronimikroskoopilla.

Tutustu palveluun

Konsultointipalvelut

Tarjoamme kohdekäyntejä sekä konsultointi- ja koulutuspalveluja liittyen asbestianalytiikkaan, hiukkasmaisiin epäpuhtauksiin tai erilaisiin mikroskooppitutkimuksiin ja -tekniikoihin.

Tutustu palveluun

Materiaalin tunnistukset

Teemme materiaalien tunnistuksia käyttäen hyväksi valo- ja elektronimikroskopiaa sekä tarvittaessa FTIR- tai Raman-spektroskopiaa.

Tutustu palveluun

Ohuthieanalyysit

Teemme betonirakenteiden kuntotutkimuksiin littyviä petrografisia ohuthieanalyysejä betonista, laastista ja tiilestä. Lisäksi tarjoamme petrografisia tutkimuksia esimerkiksi luonnon kiviaineksesta.

Tutustu palveluun

Pöly ja kuidut

Tietopankkiin kerätään jatkuvasti tietoa hiukkasmaisista epäpuhtauksista. Sieltä löytyvä sisältö perustuu omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme vuosien varrelta sekä kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Tietopankin tarkoitus on paitsi jakaa yleisesti informaatiota pölyistä, kuiduista ja mineraaleista mutta myös olla avuksi tulosten tulkinnassa sekä selvitettäessä epäpuhtauksien lähteitä.

Tietopankki

Blogitekstit

  • Valomikroskooppikuva

Pölynkoostumusanalyysi ja sen hyödyt

Tutkimusten mukaan sisäilman hiukkaspitoisuudella ja -koostumuksella on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Pölynkoostumusanalyysi on mikroskooppinen tutkimus, jossa selvitetään tutkittavan tilan hiukkasmaisten epäpuhtauksien koostumusta ja lähteitä. Analyysin perusteella arvioidaan [...]

  • Amosiittikuidut ovat suoria

Pölyistä juttua – 5 väittämää asbestista

Väite 1: Asbestikuidun päässä on väkänen Ei ole. Jonkin uskomuksen mukaan asbesti tarttuu kiinni ihmisen keuhkorakkulaan (alveoliin) sen vuoksi, että asbestikuidun päässä olisi väkänen. Asbestikuidut ovat taipuisia kuituja, mutta [...]

  • teolliset mineraalikuidut

Pölyistä juttua – Teolliset mineraalikuidut ja Asumisterveysasetus

Asumisterveysasetus (545/2015) määrittelee teollisten mineraalikuitujen toimenpiderajaksi asuin- ja toimistotyyppisissä tiloissa 0,2 kuitua/cm2 kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä. Teollisia mineraalikuituja voidaan tutkia esimerkiksi geeliteippinäytteillä laskeuma- ja historiapölyistä, suodatinnäytteillä sisäilmasta [...]

MIKRONIA OY

Mikä on Mikronia? Mikä on ajatus Mikronian takana? Täältä voit lukea taustaa Mikronia Oy:stä sekä vaiheista matkan varrella.

Lue lisää yrityksestä

Yhteystiedot

Mikronia Oy

044 025 0480
[email protected]
Y-tunnus: 3122861-4
Kirvuntie 22,
02140 Espoo

Yhteystiedot
Go to Top