Petrografiset tutkimukset

Tarjoamme petrografisia tutkimuksia luonnon kiviaineksesta sekä betonista. Palveluihimme sisältyy muun muassa:

  • Yksinkertaistettu petrografinen kuvaus (SFS-EN 932-3)
  • Petrografinen analyysi ohuthieestä (SFS EN 12407)
  • AKR-potentiaalin määritys (RILEM AAR-1.1)
  • Kovettuneen betonin petrografiset tutkimukset (ASTM C 856-20)
  • Muut ohuthietutkimukset

Kuva 1. Kutistumasäröilyä betonin sideaineessa.

Muut mikroskopiapalvelut

Tuotamme tilauksesta myös muita mikroskopiapalveluita, kuten esimerkiksi kuvantamista, materiaalien tunnistuksia sekä gemmologisia palveluita.

Kysy lisää