Konsultointi

Kaivosgeologian ja malminetsinnän konsultointipalvelut

Kaivosgeologia ja malminetsintä

Tarjoamme geologista osaamista lyhyt- tai pidempikestoisiin konsultointisuhteisiin. Osaamista löytyy esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • Kaivosgeologia
 • Malminetsintä
 • Kairasydänraportointi
 • Geologisen näytteenoton suunnittelu ja valvonta:
  • Esimerkiksi timanttikairaus (myös ”branching” / ”directional drilling”),  RC jne.
 • 3D mallinnus
 • Python -ohjelmointi
  • Datan käsittely, analytiikka ja visualisointi
  • Workflow -automaatiot
  • Muut skriptit
 • SQL
 • QGIS
 • Datatyökalut ja workflow -kehitys

Asbesti- ja kuitumineraalit

Mikronia Consulting tarjoaa konsultointipalveluita asbesti- ja kuitumineraaliasioissa.  Meillä on kokemusta asbestiriskien hallinnasta, asbesti- ja kuitumineralogiasta, asbestianalytiikasta ja siihen liittyvästä mittauksista ja mikroskopiasta.

Usein kaivannaisalan projekteissa on syytä selvittää asbestin mahdollinen esiintyminen louhinta-alueella, jolla pyritään ennakoimaan mahdolliset tuotantoon vaikuttavat kuitumineraaliesiintymät. 

Kaivosgeologia ja malminetsintä - Mikronia

Palveluihimme sisältyvät muun muassa:

Asbestipotentiaalin esiselvityksissä tutustutaan olemassa olevaan aineistoon, jonka pohjalta arvioidaan mahdollisten asbestimineraalien esiintymistä.

Asbesti- ja kuitukartoituksissa tutkittava alue kartoitetaan asbestimineraalien ja niihin liittyvien rakenteiden osalta silmämääräisesti sekä laboratorioanalytiikan avulla (esim SEM, XRD). Kartoitus voi tapahtua kallion paljastetusta pinnasta tai esimerkiksi kairasydännäytteistä.

Voimme auttaa tarvittaessa asbestiriskien hallinnan suunnittelussa.

Voimme auttaa suunnittelemaan käytännöt louhittavan kallioperän seurantaan ja suorittaa mikroskopointia mobiilisti paikan päällä kairareijistä tai tuotantoporauksessa syntyneistä soijasta.

Koulutamme yhtiönne henkilöstön asbestin tunnistamisessa ja muissa asbestiin liittyvissä asioissa.

Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille

Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2016 Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille -ohjeistuksen, jossa Mikronia Consultingin Petri on ollut yhtenä kirjoittajana. Ohjeistuksen mukaan ennen louhinnan aloittamista louhittavan alueen asbesti- ja kuitupotentiaali olisi hyvä selvittää turvallisten työolosuhteiden varmistamiseksi. Myös louhinnan aikana louhittavaa materiaalia tulisi seurata mahdollisten asbesti- tai kuituesiintymien havaitsemiseksi.

Mikronia Consultingilla on vuosien kokemus erilaisista asbesti- ja kuitumineraaleista. Tarjoamme mielellämme apua projektiinne liittyvissä asbesti- ja kuituasioissa!

Datapalvelut

Mikronia Consulting on erikoistunut Python ohjelmointikielellä toteutettujen datatyökalujen kehittämiseen.
Petri aho - Mikronia
Ota yhteyttä

Petri Aho 
Konsultti, perustaja

044 025 0480
info@mikronia.fi