Teollisten mineraalikuitujen tutkimuksissa käytetään yleisesti näytteenottomenetelmänä ns. geeliteippi -menetelmää. Tässä menetelmässä gelatiinipintainen näytteenottoteippi (BM Dustlifters) painetaan tutkittavalle pinnalle, jolloin pölyhiukkaset, mukaan lukien mahdolliset teolliset mineraalikuidut, tarttuvat teipin geeliosaan. Tämän jälkeen teippi voidaan tutkia valomikroskooppisesti alan laboratoriossa. Geeliteippinäytteitä otetaan tyypillisesti tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta tai tuntemattoman laskeuma-ajan historiapölystä sekä IV-tulokanaviston sisäpinnoilta.

Geeliteippi

Kuva 1. Geeliteippi.

Kuten monissa muissakin analyyseissä, parhaaseen tutkimustulokseen päästään käyttämällä hyväksi todettuja tutkimus- ja näytteenottomenetelmiä sekä kentällä että laboratoriossa. Geeliteippien näytteenotossa on muutamia seikkoja, jotka huomioon ottaen saadaan analyysi luotettavammaksi ja näytteestä paras informaatio tutkimuksen tueksi. Tässä kirjoituksessa käyn läpi viisi kohtaa, jotka huomioimalla voit ottaa laadukkaita näytteitä ja sitä kautta parantaa tulosten luotettavuutta. Yleistä lisätietoa teollisista mineraalikuiduista voit lukea Mikronia Oy:n Pöly ja kuidut -tietopankissa.

Käsittele geeliteippejä varovasti

Tämä ohje pätee sekä näytteenottajalle että meille näytteitä analysoiville mikroskopisteille. Geeliteipin käsittelyyn soveltuvat valkoiset reunaosat ovat melko kapeat, jonka vuoksi näytepintaan (geelipinta) saattaa vahingossa koskea näytettä käsitellessä. Tätä tulisi pyrkiä välttämään. Sen jälkeen, kun teipistä on irrotettu gelatiinipintaa suojaava ohut muovi, on teippiä syytä käsitellä erittäin varovasti. Usein tulee vastaan tapauksia, jolloin teipistä ei muutoin ole löytynyt kuituja, mutta teipin nurkassa on sormenjälki, jonka kohdalla kuituja löytyy useampi. Eli toisin sanoen varomaton näytteen käsittely voi johtaa näytteen kontaminaatioon. Tämä on erityisen tärkeää otettaessa näytteitä, joiden tuloksia verrataan Asumisterveysasetuksen 545/2015 viitearvoon (kahden viikon laskeuma).

Liiallinen pöly vaikeuttaa tutkimusta

Toisinaan, erityisesti otettaessa näytteitä likaisista IV-kanavista, teipille saattaa tulla liikaa pölyä. ”Täynnä” oleva näyte on käytännöllisesti katsoen mahdotonta tutkia tarkasti ja kuidut voivat peittyä muiden pölyhiukkasten alle, jolloin tutkimustuloksen luotettavuus kärsii. Kuvissa on vertailun vuoksi normaali ja likainen teippi sekä miltä ne näyttävät mikroskoopin alla. Jos esimerkiksi kanavan pohjalla havaitaan runsaasti irtopölyä, voi olla syytä ottaa näyte ylempää kanavan seinämästä, joka on mahdollisesti hieman puhtaampi.

Kuva 2. Teipillä on jo melko paljon pölyä, mutta se on vielä tutkimuskelpoinen. Oikealla mikroskooppikuva.

Likainen geeliteippi Kuva 3. Teipillä on liikaa pölyä. Oikealla olevasta mikroskooppikuvasta nähdään, että pöly peittää jo suuren pinta-alan teipistä ja mahdollisten mineraalivillakuitujen löytyminen vaikeutuu huomattavasti.

Teippaa historiapölynäytteet petrimaljaan geelipuoli ylöspäin

Tämä oikeastaan liittyy vahvasti myös kohtaan yksi, eli teippien huolelliseen käsittelyyn. Kun näyte on otettu, ei teipin geelipuolta tulisi enää ”häiritä”. Tasopinnoilta tai IV-kanavasta otettuja historiapölynäytteitä ei siis kannata painaa geelipuoli alaspäin petrimaljan pohjaan kuljetusta varten, vaan mieluummin teipata ne teipin valkoisista reunoista kiinni petrimaljaan geelipuoli ylöspäin. (Huom! Ei päde käytettäessä petrimaljaa kahden viikon laskeuma-alustana. Silloin teippi painetaan geelipuoli alaspäin petrimaljan pohjaan ja jätetään siihen, kunnes se irrotetaan laboratoriossa juuri ennen analysointia).

Ota IV-kanavanäyte kierresaumojen välistä

Mikäli otat näytettä kierresaumaisesta ilmastointikanavasta, suosittelen välttämään näytteenottoa suoraan sauman kohdalta. Sauman kohdalta otettu näyte ei painu tiiviisti koko teipin alalta putken pintaan, jolloin analyysistä ei saada parasta mahdollista tulosta. Eli, jos mahdollista, kanavanäyte kannattaa ottaa saumojen välistä ”tasaiselta” pinnalta.

Säilytä geeliteippejä viileässä

On hyvä muistaa, että mikäli geeliteippejä säilytetään pidempään, on ne syytä säilyttää jääkaapissa. Muutoin geeli voi kuivahtaa, jolloin sen tartuntakyky huononee ja teippi voi muuttua optisesti heikompilaatuiseksi. On suositeltavaa pitää aina vain yhtä geeliteippipussia avattuna ja pyrkiä sulkemaan se mahdollisimman tiiviisti silloin kun sitä ei tarvitse.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen pölyihin ja kuituihin, tai haluat ehdottaa esimerkiksi blogiaihetta, laita minulle sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Petri Aho

Petri Aho

Mikroskopisti (FM, D.G.Fin)

Mikronia Oy:n perustaja