Asbesti- ja kuitututkimukset

Mikronia Consulting tarjoaa asbesti- ja kuitututkimuksia kaivos- ja louhintaprojekteihin.

Usein kaivannaisalan projekteissa on syytä selvittää asbestin mahdollinen esiintyminen louhinta-alueella, jolla pyritään ennakoimaan mahdolliset tuotantoon vaikuttavat kuitumineraaliesiintymät. Palveluihimme sisältyvät muun muassa:

1. Asbestipotentiaalin esiselvitykset
    • Asbestipotentiaalin esiselvityksissä tutustutaan olemassa olevaan aineistoon, jonka pohjalta arvioidaan mahdollisten asbestimineraalien esiintymistä.
2. Louhittavan alueen asbesti- ja kuitukartoitukset
    • Asbesti- ja kuitukartoituksissa tutkittava alue kartoitetaan asbestimineraalien ja niihin liittyvien rakenteiden osalta silmämääräisesti sekä laboratorioanalytiikan avulla (esim SEM, XRD). Kartoitus voi tapahtua kallion paljastetusta pinnasta tai esimerkiksi kairasydännäytteistä.
3. Asbestiriskien hallinnan suunnittelu
    • Tarjoamme konsultointia asbestiriskien hallinnan suunnitteluun. Erilaisia riskien hallintaan liittyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kuitualueiden määrittelyt, sumuseinät, pölynhallinta sekä työntekijöiden suojaus.
4. Kallioperän jatkuvan seurannan suunnittelu, toteutus ja mallinnus
    • Voimme auttaa suunnittelemaan käytännöt louhittavan kallioperän seurantaan ja suorittaa mikroskopointia mobiilisti paikan päällä kairareijistä tai tuotantoporauksessa syntyneistä soijasta. 
5. Asbestikoulutukset
    • Koulutamme yhtiönne henkilöstön asbestin tunnistamisessa ja muissa asbestiin liittyvissä asioissa.

Kuva 1. Antofylliittiiä Paakkilan asbestikaivokselta

Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille

Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2016 Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille -ohjeistuksen. Ohjeistuksen mukaan ennen louhinnan aloittamista louhittavan alueen asbesti- ja kuitupotentiaali olisi hyvä selvittää turvallisten työolosuhteiden varmistamiseksi. Myös louhinnan aikana louhittavaa materiaalia tulisi seurata mahdollisten asbesti- tai kuituesiintymien havaitsemiseksi.

Mikronia Consultingilla on vuosien kokemus erilaisista asbesti- ja kuitumineraaleista. Tarjoamme mielellämme apua projektiinne liittyvissä asbesti- ja kuituasioissa!

Kuva 2. Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille, Työterveyslaitos 2016

Kysy lisää