Asbesti- ja kuitututkimukset

Mikronia Consulting tarjoaa asbesti- ja kuitututkimuksia kaivos- ja louhintaprojekteihin.

Usein kaivannaisalan projekteissa on syytä selvittää asbestin mahdollinen esiintyminen louhinta-alueella, jolla pyritään ennakoimaan mahdolliset tuotantoon vaikuttavat kuitumineraaliesiintymät. Palveluihimme sisältyvät muun muassa:

  • asbestipotentiaalin esiselvitykset
  • louhittavan alueen asbesti- ja kuitukartoitukset
  • näytteenotto
  • asbestianalyysit kiviaineksesta, erilaisista materiaaleista sekä ilmanäytteistä
  • asbestikoulutukset

Kuva 1. Antofylliittiiä Paakkilan asbestikaivokselta

Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille

Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2016 Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille -ohjeistuksen, jossa myös Mikronia Consultingin Petri on ollut mukana yhtenä kirjoittajana. Ohjeistuksen mukaan ennen louhinnan aloittamista louhittavan alueen asbesti- ja kuitupotentiaali olisi hyvä selvittää turvallisten työolosuhteiden varmistamiseksi. Myös louhinnan aikana louhittavaa materiaalia tulisi seurata mahdollisten asbesti- tai kuituesiintymien havaitsemiseksi.

Mikronia Consultingilla on vuosien kokemus erilaisista asbesti- ja kuitumineraaleista. Tarjoamme mielellämme apua projektiinne liittyvissä asbesti- ja kuituasioissa!

Kuva 2. Asbestiriskien hallintaohjeet kaivoksille, Työterveyslaitos 2016

Kysy lisää